13 listopada 2012

,,Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015?

 

Kurs skierowany jest do osób które będą lub prowadzą już audity wewnętrzne, pragnących rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 14001:2015 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania środowiskowego w swojej firmie.
Podczas tego kursu uczestnicy uczą się zasad interpretacji normy z punktu widzenia auditora.

Kurs bazuje na zasadach opisanych w normie ISO 19011:2011 oraz omawia nowe spojrzenie
na proces auditowania.

 

Szkolenie 3-dniowe (24h)

Cele:

 • Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzystywania odpowiednich narzędzi w procesach zarządzania;
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia auditów w obszarach objętych systemem zarządzania środowiskiem;
 • Nauka zasad interpretacji normy z punktu widzenia auditora;
 • Zdobycie certyfikatu „Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015”.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • dla osób przygotowujących się do prowadzenia auditów,
 • dla osób przeprowadzających audity wewnętrzne,
 • dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces.

Zakres merytoryczny :

 • Jak interpretować normy środowiskowe ISO 14001 i EMAS z punktu widzenia auditora wewnętrznego;
 • Jak stworzyć efektywny system auditowania zgodnie z normami ISO 14001 i ISO 19011;
 • Jak planować, przygotować listy kontrolne oraz przeprowadzać audit SZŚ;
 • Jak skutecznie raportować wyniki z auditu wewnętrznego;
 • Czym różni się audit SZŚ od innych systemów zarządzania i jak auditor powinien do tego podejść;
 • Jak oceniać fakty podczas auditu, podejmować decyzje dotyczące niezgodności, jak auditować systemy zarządzania na zgodność z wymaganiami normy i oceniać efektywność systemu;
 • Jak przeprowadzić audit sprawdzający, czy działania korygujące zostały skutecznie wprowadzone;
 • Jak weryfikować czy system jest skuteczny;
 • System Certyfikacji i Akredytacji;
 • Podpowiedzi – czego szukają auditorzy zewnętrzni.

Program szkolenia:

Dzień 1
09.00 – 09.30 Moduł 1: Wprowadzenie: terminy i definicje
09.30 – 10.30 Moduł 2: Spełnienie wymagań PN-EN ISO 14001:2015
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 13.00 Moduł 2: Spełnienie wymagań PN-EN ISO 14001:2015 i ćwiczenia
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.30 Moduł 2: Spełnienie wymagań PN-EN ISO 14001:2015 i ćwiczenia c.d.
15.30 – 15.45 Przerwa
15.45 – 18.00 Przepisy prawne środowiskowe i ćwiczenia
18.00 Praca wieczorna: Zapoznanie z dokumentacją Systemu Zarządzania Środowiskowego

 

Dzień 2
09.00 – 10.00 Moduł 3: Auditowanie ? przygotowanie i przeprowadzenie
10.00 – 10.30 Warsztaty – prowadzenie auditu środowiskowego
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.00 Warsztaty – prowadzenie auditu środowiskowego – ciąg dalszy
12.00 – 13.00 Moduł 4: Raportowanie i pisanie niezgodności
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Moduł 4: Raportowanie i pisanie niezgodności – warsztaty
16.00 – 16.15 Przerwa
16.16 – 18.00 Warsztaty i ich omówienie
18.00 Praca wieczorna ? przygotowanie raportu z auditu

 

Dzień 3
09.00 – 10.30 Moduł 5: Zaprezentowanie wyników z auditu
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.00 Warsztaty – Spotkanie zamykające i omówienie wyników z auditu
12.00 – 13.00 Działania po-auditowe
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.30 Egzamin z kursu i podsumowanie szkolenia

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015”.

Forma szkolenia
wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje – program i czas trwania 3-dni lub do uzgodnienia przy szkoleniu zamkniętym- dedykowanym.

Aktualności