13 listopada 2012

 ,,Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015?

Kurs ten skierowany jest do kandydatów na Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością oraz osób prowadzących lub planujących prowadzenie auditów wewnętrznych, które pragną zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą opracowania dokumentacji, nadzorowania SZJ oraz skutecznej komunikacji z personelem. Pragną rozwijać wiedzę z zakresu stosowania ISO 9001:2015 oraz oceniać skuteczność systemu zarządzania jakością w swojej firmie.

 

Szkolenie 2-dniowe (16h)

Cele:

? Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wykorzystania odpowiednich narzędzi w procesach zarządzania;
? Doskonalenie umiejętności prowadzenia audytów w obszarach objętych systemem zarządzania jakością;
? Nauka zasad interpretacji normy z perspektywy auditora;
? Zdobycie umiejętności prowadzenie efektywnego auditu;
? Zdobycie certyfikatu „Auditora wewnętrznego SZJ wg ISO 9001:2015”.

Dla kogo jest to szkolenie:

? Dla osób przygotowujących się do roli auditora,
? Dla kadry kierowniczej,
? Dla osób przeprowadzających już audity wewnętrzne,
? Dla tych, którzy będą auditowani i chcą znać ten proces.

 

Zakres merytoryczny :

? Jak stworzyć efektywny system auditowania zgodnie z normą ISO 9001:2015;
? Jak planować, przeprowadzać i raportować audity wewnętrzne;
? W jaki sposób auditor powinien radzić sobie z czynnikiem ludzkim w procesie auditu;
? Jak auditować systemy zarządzania na zgodność z wymaganiami normy i oceniać jego efektywność;
? Jak przeprowadzić audit sprawdzający czy działania korygujące został skutecznie wprowadzone;
? Jak weryfikować czy system jest skuteczny.

 

Program szkolenia:

 

Dzień pierwszy

? 09.00 – 10.00 Moduł 1: Wprowadzenie
? 10.00 – 10.30 Moduł 2: Zasady Zarządzania Jakością
? 10.30 – 10.45 Przerwa
? 10.45 – 13.00 Moduł 2: Ciąg dalszy – Zasady Zarządzania Jakością
? 13.00 – 14.00 Obiad
? 14.00 – 15.30 Moduł 3: Auditowanie ? wprowadzenie i przygotowanie
? 15.30 – 15.45 Przerwa
? 15.45 – 17.00 Moduł 3: Ciag dalszy – Auditowanie ? wprowadzenie i przygotowanie

 

Dzień drugi

? 08.30 – 09.00 Podsumowanie pierwszego dnia
? 09.00 – 10.30 Moduł 4: Przeprowadzenie Auditu
? 10.30 – 10.45 Przerwa
? 10.45 – 12.00 Moduł 5: Pisanie niezgodnoś.ci i raportów
? 12.00 – 13.00 Moduł 6: Prezentowanie wyników z auditu
? 13.00 – 14.00 Obiad
? 14.00 – 15.00 Moduł 6: Ciąg dalszy – Prezentowanie wyników z auditu
? 15.00 – 15.30 Moduł 7: Działania poauditowe
? 15.30 – 15.45 Przerwa
? 15.45 – 16.00 Moduł 8: System Certyfikacji
? 16.00 ? 17.00 Sprawdzian i Podsumowanie kursu

 

OCENA UCZESTNIKÓW

? ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej,
? egzamin pisemny.

 

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia i egzamin wydany zostanie certyfikat ukończenia szkolenia „Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015„.

Forma szkolenia
wykład, ćwiczenia, warsztaty, konsultacje – program i czas trwania 3-dni lub do uzgodnienia przy szkoleniu zamkniętym- dedykowanym.

Aktualności