15 listopada 2012

SZKOLENIE DOSTĘPNE W WERSJI ONLINE

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001

Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią, pełnomocników systemu zarządzania, osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska i/lub zarządzanie energią w organizacji.

Szkolenie 3-dniowe.

Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w tematykę dotyczącą auditu wewnętrznego systemu zarządzania energią zgodnego z wymaganiami ISO 50001 z wykorzystaniem odpowiednich metod. Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego opracowywania dokumentacji systemowej, prowadzenia auditów wewnętrznych, sporządzania raportów i określenia ewentualnych działań korygujących.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dla osób zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej w organizacji
 • Dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie energią w organizacji
 • Dla osób przygotowujący się do roli auditorów SZE/pełniących funkcję audytorów
 • Dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001
 • Założenia i wymagania normy ISO 5001
 • Przedstawienie korzyści wypływających ze stosowania praktyk Systemu Zarządzania Energią w Organizacji
 • Rola auditorów wewnętrznych w systemie według normy ISO 50001; Omówienie zasad prowadzenia auditu
 • Przygotowanie i planowanie procesów auditów wewnętrznych
 • Audit w firmie – prowadzenie wywiadów
 • Strategia weryfikacji zgodności z kryteriami
 • Sporządzenie raportu z auditu

Ocena uczestników:

 • Ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktyczne
 • Egzamin pisemny

Uczestnikom, którzy pozytywnie zaliczą ćwiczenia oraz egzamin wydany zostanie certyfikat „Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001?.

 

Aktualności