9 października 2012

 Audit nadzorczy

Schemat do nadzr

Począwszy od momentu wystawienia certyfikatu, system zarządzania musi być monitorowany poprzez audity nadzoru zgodnie z określonym programem. Audity nadzoru są zawsze zaplanowane i ustalone wcześniej z klientem.

Wymagane jest, aby prowadzić przynajmniej jeden audit nadzoru w roku dla każdego wdrożonego systemu zarządzania. Datę pierwszego auditu nadzoru po certyfikacji początkowej, ustala się nie później niż na 12 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji. Termin kolejnego auditu nadzoru, ustalany jest po przeprowadzeniu pierwszego auditu nadzoru, z uwzględnieniem wynikających z niego wniosków (najpóźniej do 12 miesięcy od daty pierwszego auditu nadzoru).

Działania w nadzorze prowadzone są wg planów auditów w celu systematycznego monitorowania obszarów i funkcji objętych zakresem certyfikacji systemu zarządzania z uwzględnieniem zmian zachodzących w Państwa systemie.

Audity nadzoru są prowadzone na miejscu u klienta i obejmują m.in.:

 • audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania;
 • przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zidentyfikowanych podczas poprzedniego auditu;
 • postępowanie z reklamacjami;
 • skuteczność systemu zarządzania pod względem osiągania wyznaczonych przez organizację celów,
 • postęp ciągłego doskonalenia;
 • sposób prowadzenia nadzoru nad procesami;
 • przegląd wszelkich istotnych zmian;
 • stosowanie znaków i/lub wszelkiego powoływania się na certyfikację.

Po zakończeniu auditu nadzoru, raport jest prezentowany podczas spotkania zamykającego.

W wyniku przeprowadzonego auditu nadzoru może nastąpić:

 • utrzymanie ważności certyfikatu;
 • utrzymanie ważności certyfikatu warunkowo (należy sprawdzić wykonanie działań korygujących, poprzez weryfikację dokumentów/audit dodatkowy);
 • zawieszenie/cofnięcie certyfikatu.

Pomimo, że audity nadzoru są formalną czynnością, korzyści wynikające z nich to:

 • dostarczenie potwierdzenia klientom, udziałowcom, że system nadal spełnia wymagania normy;
 • pomoc dla zarządu i organizacji w osiągnięciu ciągłego doskonalenia, poprzez dostarczenie niezależnego spojrzenia z zewnątrz na system zarządzania.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji Kliknij:

Potrzebujesz informacji? ?

 

Aktualności