15 kwietnia 2019

Total Quality Management w Szpitalach i innych jednostkach służby zdrowia.
BPIC we współpracy z firmą Future Group, przeprowadziło 10-dniowe szkolenie z zakresu TQM, dla grupy pracowników służby zdrowia różnych szczebli z Arabii Saudyjskiej.
Szkolenie objęło swoim zakresem koncepcję TQM, wymagania akredytacyjne oraz zarządzanie jakością wg ISO 9001:2015.
Podczas kursu, uczestnicy mieli również możliwość wizytacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku. 
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szpitala za umożliwienie wizytacji, kursantom za udział w szkoleniu a trenerom za sprawne przeprowadzenie szkolenia.

Resized 20190307 111923 5211

Aktualności