7 stycznia 2020

W dniu 26 listopada 2019 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, odbyła się II krajowa konferencja Polskiej Nagrody Jakości ?Polska Jakość w 100-lecie odzyskania niepodległości 1918 – 1921? oraz finał konkursu PNJ – EFQM. W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób. Inauguracyjny referat wygłosił dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ, pt.: ?Kultura jakości ? współczesne wyzwania?, w którym podkreślił znaczenie szacunku i uczciwości w kształtowaniu jakości. Następnie zostały wygłoszone referaty: ?Nowy Model EFQM ? wyzwania dla polskich organizacji? ? wygłoszony przez dr hab. Arkadiusza Wierzbica, prof. UE we Wrocławiu oraz dr Joannę Martusewicz z UE we Wrocławiu, którzy omówili kluczowe zagadnienia i zmiany modelu EFQM i ich wpływ na zarządzanie organizacją; ?Nasza droga do doskonałości ? MPWiK S.A. we Wrocławiu?, wygłoszony przez Pana Witolda Ziomek, Prezesa Zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu, który przedstawił efekty stosowania modelu EFQM w doskonaleniu zarządzania firmą oraz realizacji projektów; ?Współczesny wymiar jakości w relacji z odbiorcami? ? wygłoszony przez Pana Sławomira Bieńkowskiego, Pełnomocnika Prezesa SEP ds. współpracy z PTE, który podkreślił znaczenie budowania relacji międzyludzkich w aspekcie jakościowym; ?Cyfrowa transformacja na przykładzie MPWiK S.A. we Wrocławiu? ? wygłoszony przez Pana Piotra Słomiannego, Dyrektora finansów, który podkreślił znaczenie systemowego podejścia do rozwiązań informatycznych, w tym czerpania informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania procesami. Wygłoszone referaty przyjęte były z dużym uznaniem i zainteresowaniem, szczególnie w zakresie wykorzystania modelu EFQM do doskonalenia zarządzania oraz organizowania konkurów EFQM na poziomie 5*/7* wspólnie z konkursem PNJ z uwzględnieniem właściwych poziomów.

W ramach konkursu „Znakomity Pełnomocnik/Menadżer Systemów Zarządzania” nagrody otrzymała między innymi Dr Krystyna Stephens ? BPIC Sp. z o.o.

(źródło: www.pnj.pl)

1 BPIC

Aktualności