13 listopada 2019

Cytujemy treść komunikatu jaki ukazał się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji:

„Polskie Centrum Akredytacji informuje, że na podstawie rezolucji IAF nr 2018-17, ustalony w drodze komunikatu nr 261 z dnia 4.06.2018 r. trzyletni okres przejściowy dla akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wdrożenie normy ISO 45001:2018, został wydłużony do dnia 31 marca 2021 r. W związku z powyższym wszystkie wydane przez PCA zakresy akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zawierające przypis: ?Akredytowane certyfikaty wydane wg PN-N-18001:2004 / BS OHSAS 18001:2007 tracą ważność z dniem 12.03.2021 r.?, zostaną skorygowane z uwzględnieniem ww. postanowień.”

Innymi słowy, PCA potwierdziło że ostateczny termin przejścia z OHSAS 18001 i PN-N 18001 na ISO 45001:2018, upływa w dniu 2021.03.12.

Aktualności