22 4875858

info@bpic.eu

2009.09.01 - Rozpoczęcie działalności firmy

2009.12.01 - Krystyna Stephens Dyrektorem Generalnym BPIC
2010.03.19 - Wydanie pierwszego certyfikatu ISO 9001:2008
2010.07.01 - Wydanie pierwszego certyfikatu PN-N 18001:2004
2011.02.02 - Uzyskanie Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (QMS, kody 29,34,35)
2011.06.30 - Wydanie pierwszego certyfikatu ISO 14001:2004
2011.06.30 - Wydanie pierwszego certyfikatu ISO 27001:2005
2011.07.01 - Wydanie pierwszego certyfikatu HACCP
2012.01.13 - Rozszerzenie zakresu Akredytacji PCA (QMS kody 18, 29,34, 35, 38)
2013.07.18 - Podpisanie umowy agencyjnej a AFNOR Certification
2014.07.08 - Wydanie pierwszego certyfikatu EN 15378
2014.07.18 - Wydanie pierwszego certyfikatu pod marką AFNOR
2014.07.18 - Wydanie pierwszego certyfikatu ISO 9100
2014.08.28 - Wydanie pierwszego certyfikatu ISO 9120
2015.04.29 - Wydanie pierwszego certyfikatu ISO 27001:2013
2015.08.27 - Wydanie pierwszego certyfikatu ISO 22301
2016.01.21 - Wydanie pierwszego certyfikatu ISO 9001:2015
2016.03.04 - Wydanie pierwszego certyfikatu ISO/TS 16949
2016.12.12 - Wydanie pierwszego certyfikatu SWP-SNS:2015_1.1
2017.04.10 - Wydanie pierwszego certyfikatu ISO 14001:2015
2017.08.30 - Wydanie pierwszego certyfikatu EN 15224:2016
2018.02.26 - Wydanie pierwszego certyfikatu IATF 16949:2016
2018.10.18 - Pozytywne przejście auditu ponownej akredyctacji PCA
2019.01.25 - odnowienie akredytacji PCA na 4 kolejne lata
2019.07.19 - Obchody 10-lecia BPIC