22 4875858

info@bpic.eu

Szkolenie - konferencja "System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 po zmianach 2015"

 

Szkolenie 1-dniowe

CELE:

  • Zdobycie wiedzy dotyczącej zmian w znowelizowanej normie ISO 9001,
  •  Nauczenie się zasad interpretacji nowej normy, 
  • Przygotowanie do dostosowania systemu zarządzania do nowych wymagań.

 

Program szkolenia:

10.00 Rozpoczęcie szkolenia-konferencji

- Prezentacja prowadzących

- Prezentacja uczestników szkolenia

- Przerwa kawowa

- Wykład:    

    - Zakres i cele stosowania normy ISO 9001

    - Zmiany w normie ISO 9001:2015

    - Sposoby i prawdopodobieństwo wprowadzenia planowanych zmian

    - Konsekwencje dla jednostki certyfikującej i dla organizacji certyfikowanej

    - Interpretacja proponowanych zmian w normie ISO 9001:2015

- Przerwa kawowa

- Działania pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością w zakresie dostosowania nowej normy w organizacji

- Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi

15:00 – Zakończenie szkolenia-konferencji