22 4875858

info@bpic.eu

 

Kwestia zatrudniania osób z niepełnosprawnością jest coraz częściej podnoszona przez polskie firmy. Z jednej strony wynika to z potrzeby rekrutacji najlepszych kandydatów do pracy, z drugiej z kolei odpowiadania na potrzeby już zatrudnionych osób, które w związku z wiekiem czy chorobą napotykają na dodatkowe trudności w pracy zawodowej. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością to w końcu element budowania wizerunku nie tylko pracodawcy, ale i usługodawcy otwartego na określony profil kandydatów czy klientów.

 

 

Szkolenie „Zarządzanie niepełnosprawnością w firmie” wyposażyć ma osoby uczestniczące w wiedzę i umiejętności, sprzyjające wdrażaniu standardów zarządzania niepełnosprawnością w firmie. Osoby uczestniczące zdobędą informacje na temat podstawowych przepisów w zakresie praw i obowiązków zatrudnionych osób z niepełnosprawnością oraz pracodawcy w związku z nawiązaniem stosunku pracy z osobą z niepełnosprawnością. Poznają także kluczowe rekomendacje w zakresie świadomego kształtowania struktury zatrudnienia różnorodnej pod kątem pełno- i niepełnosprawności. W oparciu o informacje przekazywane w ramach szkolenia zaprojektują również wytyczne względem stanowiska pracy, na którym może podjąć pracę w firmie osoba z określonym rodzajem niepełnosprawności.

 

Szkolenie będzie mieć charakter praktyczny. Poprowadzone będzie w oparciu o metody interaktywne. Zapewnione będą narzędzia i metody sprzyjające pracy warsztatowej, która uzupełniana będzie mini wykładami.

 

Szkolenie 2-dniowe.

 

CELE:

  • zdobycie wiedzy na temat przepisów odnoszących się do kwestii zatrudnienia osób z niepełnosprawnością;
  • poznanie dobrych praktyk z zakresu zarządzania niepełnosprawnością w firmie;
  • nabycie umiejętności projektowania stanowiska pracy przyjaznego osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
  • analiza bieżącego zarządzania firmą przez pryzmat standardów zarządzania niepełnosprawnością w firmie.

DO KOGO JEST TO SZKOLENIE?

  • pracowników działu HR, zwłaszcza odpowiedzialnych za proces rekrutacji i selekcji pracowników;
  • pracowników działu CSR;
  • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla zarządzających zespołami z osobami pełno- i niepełnosprawnymi.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

9.00 - 10.00 Moduł 1: Wprowadzenie

10.00 - 10.30 Moduł 2: Czy jest zarządzanie niepełnosprawnością w firmie?

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 13.00 Moduł 3: Równe traktowanie w miejscu pracy

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.30 Moduł 4: Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.45 Moduł 5: Projektowanie uniwersalne

16.45 - 17.00 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień 2

9.00 - 9.15 Wprowadzenie do drugiego dnia szkolenia

9.15 - 10.30 Moduł 6: Ocena firmy przez pryzmat zarządzania niepełnosprawnością w firmie

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 12.00 Moduł 6: Ocena firmy przez pryzmat zarządzania niepełnosprawnością w firmie

12.00 - 13.00 Moduł 7: Savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.30 Moduł 8: Projektowanie stanowiska pracy pod kątem zatrudnialności osób z niepełnosprawności

15.30 - 15.45 Przerwa

15.45 - 16.30 Moduł 8: Projektowanie stanowiska pracy pod kątem zatrudnialności osób z niepełnosprawności

16.30 - 17.00 Podsumowanie szkolenia

 

OCENA UCZESTNIKÓW

  • ciągła ocena postępów uczestnika w zdobywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej;
  • quizy i testy do samooceny;
  • test pisemny na koniec szkolenia.