22 4875858

info@bpic.eu

Wykaz wydanych (ważnych, nieważnych, zawieszonych, cofniętych) certyfikatów BPIC i AFNOR

 
CBNazwa Certyfikowanej FirmyNormaData wystawiena certyfikatuData Ważności CertyfikatuStatus CertyfikatuPL_ZakresCertNumer Cert
BPIC Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURO-KLINIKA Sp. z o.o. 9001:2015 2019.10.27 2022.10.26 Ważny USŁUGI MEDYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ I AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH. 0528/2019
BPIC Reh-Med. Sp. z o.o. 9001:2015 2019.10.21 2022.10.20 Ważny Świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 0526/2019
AFNOR NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA STOMATOLOGICZNA LEK. STOM. HALINA ORCZEWSKA 9001:2015 2019.10.20 2022.10.19 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE STOMATOLOGII OGÓLNEJ,
PROTETYKI I PERIODONTOLOGII.
2016/72978.3
BPIC JSC Consulting Jadwiga Szatkowska 9001:2015 2019.10.05 2022.10.04 Ważny Usługi rachunkowo-księgowe, usługi doradcze i szkoleniowe. 0525/2019
AFNOR NZOZ "DENS" 9001:2015 2019.10.04 2022.10.03 Ważny ŚWIADCZENIE USLUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ, PROTETYKI, DIAGNOSTYKI RTG. 2016/72869.3
BPIC Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny w Darżewie 9001:2015 2019.09.30 2022.09.29 Ważny Terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 0524/2019
AFNOR MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ WE WŁOCŁAWKU SP. Z O.O. 9001:2015 2019.09.26 2022.09.25 Ważny WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE I DYSTRYBUCJA CIEPŁA. WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH WODY, ŚCIEKÓW, PALIW, SPALIN I ODPADÓW ENERGETYCZNYCH. 2019/84218.1
AFNOR Salwiko-Chirurgia Sp. z o.o. 9001:2015 2019.09.20 2022.09.19 Ważny SG: CHIRURGIA JEDNEGO DNIA I AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE CHIRURGII. LOK.2: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA. 2016/73203.3
AFNOR POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W TYCHACH OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY PSONI 9001:2015 2019.09.13 2022.09.12 Ważny REHABILITACJA DZIENNA DZIECI I MŁODZIEŻY Z
PUNKTEM WCZESNEJ INTERWENCJI.
2016/72594.3
AFNOR Szpital Powiatowy im. Prałata Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich 9001:2015 2019.09.03 2021.06.17 Ważny [..] 2018/79511.2
AFNOR Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON Sp. z o.o. 9001:2015 2019.08.24 2022.08.23 Ważny UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ (ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU. ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE. ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU. LECZENIE UZAL 2016/72678.5
BPIC Jarmar Sp. z o.o. 14001:2015 2019.08.19 2022.08.18 Ważny Roboty budowlane i instalacyjne, w tym roboty ziemne i rekultywacja terenów zdegradowanych. 0522/2019
AFNOR TM TRANSPORT-SPEDYCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
9001:2015 2019.08.17 2022.08.17 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCJI NA TERENIE EUROAZJI W TYM ORGANIZOWANIE ŚRODKÓW TRANSPORTU, NADZÓR NAD ODBIOREM, TRASĄ I DOSTAWĄ FRACHTU, PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA TRAS, NADZÓR NAD ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU, ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA MAGAZYNOWA 2016/72495.3
AFNOR MB AEROSPACE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O. 9100:2018 2019.08.09 2022.08.08 Ważny patrz certyfikat 2016/71520.5
AFNOR MB AEROSPACE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O. 9001:2015 2019.08.09 2022.08.08 Ważny patrz certyfikat 2016/71519.5
BPIC Ośrodek szkolenia specjalistycznego LABOR-S Bogusław Lesiuk 9001:2015 2019.08.07 2020.07.31 Ważny Organizacja i prowadzenie kursów zawodowych, BHP, pedagogicznych. Usługi doradcze w zakresie wykonywania instrukcji technologicznych spawania. 0488a/2018
AFNOR VALEO Lighting Systems VLS 14001:2015 2019.08.06 2022.08.05 Ważny PRODUKCJA ELEMENTÓW OŚWIETLENIOWYCH DO POJAZDÓW (DO PIERWSZEGO MONTAŻU I NA CZĘŚCI ZAMIENNE) DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO. 2017/75292.3
BPIC "Geronimo" M.Mielak, S. Zwolenik Spółka Jawna 9001:2015 2019.08.05 2022.08.04 Ważny Świadczenie usług medycznych w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja domowa. 0519/2019
BPIC PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ATK SP. Z O.O. 18001:2004 2019.08.02 2022.08.01 Ważny Badania nieniszczące, analizy techniczne, roboty izolacyjne i antykorozyjne obiektów stalowych i betonowych wykonywane metodami alpinistycznymi i klasycznymi, utrzymanie dróg, obiektów mostowych [..] 0520/2019
AFNOR GOVECS POLAND SP. Z O.O. 9001:2015 2019.07.22 2022.07.21 Ważny PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA SKUTERÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH. 2019/83497.1
BPIC P.H.U. Akord Jolanta Jurczuk SWP-SNS:2015_1.1 2019.07.21 2020.07.30 Ważny Producent biomasy. Pośrednik w obrocie biomasą. 001/SNS_BPIC/2019
BPIC Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. 9001:2015 2019.07.11 2022.07.10 Ważny Zbieranie, transport, segregacja i składowanie odpadów komunalnych. Produkcja paliw alternatywnych. 0514/2019
BPIC Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. 14001:2015 2019.07.11 2022.07.10 Ważny Zbieranie, transport, segregacja i składowanie odpadów komunalnych. Produkcja paliw alternatywnych. 0515/2019
BPIC Medipol Sp. z o.o. 9001:2015 2019.07.02 2022.07.01 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA BUDYNKÓW, W TYM BUDYNKÓW SZPITALNYCH WŁĄCZNIE Z CZYNNOŚCIAMI UTRZYMANIA
W ODPOWIEDNIM STANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH.
0516/2019
BPIC Medipol Sp. z o.o. 14001:2015 2019.07.02 2022.07.01 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA BUDYNKÓW, W TYM BUDYNKÓW SZPITALNYCH WŁĄCZNIE Z CZYNNOŚCIAMI UTRZYMANIA
W ODPOWIEDNIM STANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH.
0518/2019
AFNOR BENESSA S.C. JOANNA WÓJCIK WŁADYSŁAW WÓJCIK 9001:2015 2019.06.26 2020.06.28 Ważny TRANSPORT SANITARNY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ ORAZ NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA. 2019/83309.2
BPIC Usługi Jan Rybak SWP-SNS:2015_1.1 2019.06.25 2020.06.24 Ważny Obrót biomasą pochodzenia leśnego (handel + magazynowanie). 002/SNS_BPIC/2019
AFNOR Centrum Medyczne "Eko-Prof.-Med." Sp. z o.o. 9001:2015 2019.06.24 2022.06.23 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE: PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ, REHABILITACJI LECZNICZEJ, LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO, OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ I LECZENIA UZALEŻNIEŃ, MEDYCYNY PRACY, MEDYCYNY SPORTOWEJ, MEDYCYN 2016/71874.3
BPIC Przychodnia na Szwederowie Sp. z o.o. 9001:2015 2019.06.12 2022.06.11 Ważny Świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
i neurologii. Usługi medycyny szkolnej świadczone w [..]
0509/2019
BPIC BHP Consulting Agnieszka Brykała OHSAS 2019.06.09 2021.03.11 Ważny Usługi BHP i szkolenia. 0513/2019
AFNOR Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMIEŃ 9001:2015 2019.05.13 2022.05.12 Ważny USŁUGI MEDYCZNE AMBULATORYJNE: PORADNIA UROLOGICZNA, PORADNIA LOGOPEDYCZNA, PORADNIA NEUROLOGICZNA, PORADNIA PSYCHOLOGICZNA, ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI, ODDZIAŁ REHABILITACJI, FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA, PORADNIA REHABILITACYJNA. 2018/80026.2
AFNOR NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REHABILITACYJNO-READAPTACYJNY SŁUCHMED 9001:2015 2019.05.09 2021.04.29 Ważny ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESACH: LOGOPEDIA, OTOLARYNGOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA. REHABILITACJA LECZNICZA W ZAKRESIE: REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU I MOWY [..] 2018/78920.2
AFNOR Cashdirector S.A. 27001:2013 2019.04.17 2022.04.16 Ważny PRODUKCJA, WDROŻENIE, UTRZYMYWANIE ORAZ ROZWOJ BEZPIECZNYCH I WIARYGODNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJACYCH ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWAMI W POŁĄCZENIU Z SYSTEMAMI BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ W MODELU “CLOUD COMPUTING”. 2019/82587.1
AFNOR VALEO Electric and Electronic Systems Sp. z o.o. / Valeo Siemens eAutomotive Poland Sp. z o.o. 18001:2007 2019.04.05 2021.03.11 Ważny ROZWÓJ, PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA, REGENERACJA I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO: ROZRUSZNIKI, ALTERNATORY, PODZESPOŁY, KOMPRESORY, MASZYNY I KOMPONENTY ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNE DLA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH. 2017/74797.7
AFNOR VALEO Lighting Systems VLS 18001:2007 2019.03.31 2021.03.11 Ważny PRODUKCJA ELEMENTÓW OŚWIETLENIOWYCH DO POJAZDÓW (DO PIERWSZEGO MONTAŻU I NA CZĘŚCI ZAMIENNE) DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO. 2017/75291.2
AFNOR Rehamed Dariusz Gwizdak Spółka jawna 9001:2015 2019.03.30 2022.03.19 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE: LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ, FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W OŚRODKU / ODDZIALE DZIENNYM, OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO. 2018/79869.2
AFNOR VALEO Electric and Electronic Systems Sp. z o.o. / Valeo Siemens eAutomotive Poland Sp. z o.o. 14001:2015 2019.03.26 2022.03.25 Ważny ROZWÓJ, PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA, REGENERACJA I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ ELEKTROTECHNICZNYCH DLA
PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO: ROZRUSZNIKI, ALTERNATORY, PODZESPOŁY, KOMPRESORY, MASZYNY I
KOMPONENTY ELEKTRYCZNE I NIEELEKTRYCZNE DLA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH.
2017/74796.6
BPIC S.B.E. Polska Sp. z o.o. 18001:2004 2019.03.04 2022.03.03 Ważny Usługi serwisowe i logistyczne telekomunikacyjnego sprzętu elektronicznego powszechnego użytku, przenośnych komputerów, ich akcesoriów, a także sprzedaż akcesoriów. 0512/2019
AFNOR Pogotowie Ratunkowe NZOZ Pszczyna 9001:2015 2019.03.04 2022.03.03 Ważny ZARZĄDZANIE I WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, TRANSPORTU SANITARNEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ ORAZ PIERWSZEJ POMOCY W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO. 2018/78550.2
BPIC S.B.E. Polska Sp. z o.o. 9001:2015 2019.03.04 2022.03.03 Ważny Usługi serwisowe i logistyczne telekomunikacyjnego sprzętu elektronicznego powszechnego użytku, przenośnych komputerów, ich akcesoriów, a także sprzedaż akcesoriów. 0510/2019
BPIC S.B.E. Polska Sp. z o.o. 14001:2015 2019.03.04 2022.03.03 Ważny Usługi serwisowe i logistyczne telekomunikacyjnego sprzętu elektronicznego powszechnego użytku, przenośnych komputerów, ich akcesoriów, a także sprzedaż akcesoriów. 0508/2019
AFNOR Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów 9001:2015 2019.03.02 2022.03.01 Ważny SIEDZIBA GŁÓWNA: USŁUGI MEDYCZNE W ZAKRESIE AOS, PSYCHIATRII, STOMATOLOGII, PRACOWNI RTG. LOK. 2: USŁUGI MEDYCZNE W ZAKRESIE STOMATOLOGII. LOK. 3: USŁUGI MEDYCZNE W ZAKRESIE AOS, PSYCHIATRII, STOMATOLOGII. 2016/71121.3
AFNOR MODERNVISION SP. Z O.O. 9001:2015 2019.02.06 2022.02.05 Ważny USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE. N° 2019/81986.1
AFNOR DOMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 9001:2015 2019.02.05 2022.02.04 Ważny 2014/61764.5
AFNOR DOMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 9100:2018 2019.02.05 2022.02.04 Ważny 2014/61765.5
AFNOR NZOZ "VITA-MED." Sp. z o.o. 9001:2015 2019.01.29 2022.01.28 Ważny USŁUGI MEDYCZNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY. 2018/78165.3
AFNOR GCA Polska Sp. z o.o. 9001:2015 2019.01.19 2022.01.18 Ważny TRANSPORT DROGAMI PUBLICZNYMI TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH, LUZEM ALBO ZAPAKOWANYCH, I INNE TOWARY. NADZÓR AGENTA NAD TRANSPORTEM DROGOWYM. 2016/70097.3
BPIC Niebubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "da Vinci" Poradnia Stomatologiczna utworzony przez Sabina Ordoń-Giera 9001:2015 2019.01.12 2020.02.26 Ważny Rodzaj: leczenie stomatologiczne, zakres: świadczenia
ogólnostomatologiczne.
0506/2019
AFNOR GP Industry Polska Sp. z o.o. 9001:2015 2018.12.30 2021.12.29 Ważny PRODUKCJA I MONTAŻ ELEMENTÓW METALOWYCH. 2015/69900.4
AFNOR Tribo Sp z o.o. 14001:2015 2018.12.14 2021.12.13 Ważny PRODUKCJA MEBLI I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA I PLACÓWEK OPIEKI MEDYCZNEJ. 2018/81366.1
BPIC Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform SA SWP-SNS:2015_1.1 2018.12.12 2019.12.11 Ważny Producent biomasy. Pośrednik w obrocie biomasą. 003/SNS_BPIC/2018
BPIC Elmed Elżbieta Pokora 9001:2015 2018.11.30 2021.09.03 Ważny Świadczenie usług pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej. 0480a/2018
BPIC Klinika Okulistyczna "Tęczówka" Spółka Cywilna Iwona Witecka-Nalewajek, Piotr Nalewajek 9001:2015 2018.11.30 2021.09.13 Ważny Usługi medyczne w zakresie okulistyki. 0492a/2018
AFNOR Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Systemy Wycieraczek 18001:2007 2018.11.10 2021.11.09 Ważny Projektowanie, rozwój i produkcja systemów wycieraczek. 2017/74471.2
AFNOR FIN Sp. z o.o. 9120:2016 2018.11.10 2021.11.09 Ważny DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA WYROBÓW
DLA KLIENTÓW Z SEKTORA LOTNICZEGO I OBRONNEGO, ZGODNIE Z
ICH WYMAGANIAMI I ZATWIERDZENIAMI.
2014/60646.3
AFNOR FIN Sp. z o.o. 9001:2015 2018.11.10 2021.11.09 Ważny DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA WYROBÓW
DLA KLIENTÓW Z SEKTORA LOTNICZEGO I OBRONNEGO, ZGODNIE Z
ICH WYMAGANIAMI I ZATWIERDZENIAMI.
2014/60645.3
AFNOR Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Systemy Wycieraczek 14001:2015 2018.11.10 2021.11.09 Ważny Projektowanie, rozwój i produkcja systemów wycieraczek. 2017/74470.3
AFNOR Human Management Systems Sp. z o.o. 9001:2015 2018.10.30 2021.10.29 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA. 2018/80891.1
AFNOR NORCOSPECTRA INDUSTRIES SP. Z O.O. 9001:2015 2018.10.10 2021.08.05 Ważny PRODUKCJA MEBLI I WYPOSAŻENIA SKLEPÓW. 2018/80649.1
AFNOR EXEA Sp. z o.o. 27001:2013 2018.10.01 2021.04.29 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG W MODELU CLOUD COMPUTING, USŁUG SERWERÓW WIRTUALNYCH, SERWERÓW DEDYKOWANYCH, BACKUPU, PAMIĘCI MASOWYCH, ROZWIĄZAŃ HYBRYDOWYCH, PLATFORM SYSTEMOWYCH, USŁUG HOSTINGOWYCH, UDOSTĘPNIANIE USŁUG EXEA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU EXEA.PL [..] 2015/66903.3
AFNOR EXEA Sp. z o.o. 22301:2012 2018.10.01 2021.08.27 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG W MODELU CLOUD COMPUTING, USŁUG SERWERÓW WIRTUALNYCH, SERWERÓW DEDYKOWANYCH, BACKUPU, PAMIĘCI MASOWYCH, ROZWIĄZAŃ HYBRYDOWYCH, PLATFORM SYSTEMOWYCH, USŁUG HOSTINGOWYCH, UDOSTĘPNIANIE USŁUG EXEA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU EXEA.PL [..] 2015/68242.4
AFNOR "Gandalf" Paweł Gągorowski 9001:2015 2018.09.25 2020.06.15 Ważny PRODUKCJA I SPRZEDAŻ LISTEW SZKLANYCH ORAZ MOZAIKI WYKONANEJ Z MATERIAŁÓW
TAKICH JAK: SZKŁO, KAMIEŃ, CERAMIKA.
2018/80520.1
BPIC SPOMED SP. Z O.O. 9001:2015 2018.09.19 2020.09.26 Ważny Pielęgniarska opieka długoterminowa. 0504/2018
BPIC Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Paliatywnej w Suwałkach 9001:2015 2018.09.15 2020.09.02 Ważny W celu weryfikacji zakresu certyfikacji prosimy o kontakt z BPIC. 0502/2018
BPIC NZOZ "TERAPIA" Poradnia Rehabilitacyjna 9001:2015 2018.09.15 2020.10.30 Ważny Lok. 1: Świadczenie usług medycznych w zakresie POZ. Lok. 2:Świadczenie usług medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz specjalistycznych poradni: neurologicznej. 0501/2018
BPIC NZOZ Transmed Marcin Stróżyk 9001:2015 2018.09.14 2020.09.05 Ważny Świadczenie usług medycznych w zakresie: nocna i świąteczna opieka zdrowotna. 0500/2018
BPIC Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Mariola Podbielska 9001:2015 2018.09.14 2020.10.23 Ważny Świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej domowej. 0494/2018
BPIC Smartpack Sp. z o.o. 14001:2015 2018.09.14 2020.10.30 Ważny Produkcja opakowań kartonowych. 0499/2018
BPIC Smartpack Sp. z o.o. 9001:2015 2018.09.14 2020.10.30 Ważny Produkcja opakowań kartonowych. 0498/2018
BPIC Przychodnia Nad Wisłą Sp. z o.o. 9001:2015 2018.09.14 2020.11.14 Ważny patrz cert. 0493/2018
AFNOR Ankol Sp. z o.o. 9001:2015 2018.09.11 2020.06.24 Ważny ZAKUPY I DYSTRYBUCJA KOMPONENTÓW DO WOJSKOWYCH I CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE REMONTAMI, NAPRAWAMI I OBSLUGA POWYZSZYCH WYROBÓW BĘDACYCH WŁASNOŚCIĄ KLIENTA. 2014/62441.5
AFNOR Ankol Sp. z o.o. 9120:2018 2018.09.11 2020.06.24 Ważny ZAKUPY I DYSTRYBUCJA KOMPONENTÓW DO WOJSKOWYCH I CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE REMONTAMI, NAPRAWAMI I OBSLUGA POWYZSZYCH WYROBÓW BĘDACYCH WŁASNOŚCIĄ KLIENTA. 2014/62442.6
AFNOR FTH ANKOL Sp. z o.o. 9001:2015 2018.09.11 2020.06.24 Ważny ZAKUPY I DYSTRYBUCJA KOMPONENTÓW DO WOJSKOWYCH I CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE REMONTAMI, NAPRAWAMI I OBSLUGA POWYZSZYCH WYROBÓW BĘDACYCH WŁASNOŚCIĄ KLIENTA. 2014/62438.6
AFNOR FTH ANKOL Sp. z o.o. 9120:2018 2018.09.11 2020.06.24 Ważny ZAKUPY I DYSTRYBUCJA KOMPONENTÓW DO WOJSKOWYCH I CYWILNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ORAZ ZARZĄDZANIE REMONTAMI, NAPRAWAMI I OBSLUGA POWYZSZYCH WYROBÓW BĘDACYCH WŁASNOŚCIĄ KLIENTA. 2014/62439.7
AFNOR ADMILL Sp. z o.o. 9001:2015 2018.09.10 2021.09.09 Ważny PRECYZYJNA OBRÓBKA CNC / NC METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH KOMPONENTÓW, WŁĄCZNIE Z POMNIEJSZYM MONTAŻEM,
DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO, KOSMICZNEGO I OBRONNEGO.
2014/60423.5
AFNOR ADMILL Sp. z o.o. 9100:2018 2018.09.10 2021.09.09 Ważny PRECYZYJNA OBRÓBKA CNC / NC METALICZNYCH I NIEMETALICZNYCH KOMPONENTÓW, WŁĄCZNIE Z POMNIEJSZYM MONTAŻEM,
DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO, KOSMICZNEGO I OBRONNEGO.
2014/60421.5
BPIC NZOZ Medicus 9001:2015 2018.09.08 2020.07.27 Ważny Usługi medyczne w zakresie: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradniach: kardiologicznej, gastroenterologicznej, otolaryngologicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, stomatologicznej, ginekologicznej, neurologicznej, alergologicznej [..] 0490/2018
BPIC Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED Sp. z o.o. 9001:2015 2018.09.04 2021.09.03 Ważny 1. Świadczenie usług medycznych w zakresie ginekologii, endokrynologii, andrologii oraz diagnostyki i leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu. 2. Gromadzenie, przechowywanie i dystrybucja komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do z 0478/2018
AFNOR THS TPT VALEO Autosystemy Sp. z o.o. 14001:2015 2018.08.30 2020.11.13 Ważny PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA I SYSTEMÓW CHŁODZENIA SILNIKÓW DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO. 2017/74401.3
AFNOR Pielęgniarska Opieka Domowa Mariola Bogdanowicz 9001:2015 2018.08.30 2021.08.06 Ważny DŁUGOTERMINOWA OPIEKA DOMOWA. 2018/80310.1
AFNOR Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne "PULS" 9001:2015 2018.08.29 2020.08.10 Ważny patrz cert 2016/72683.3
AFNOR Puls-Med. Sp. z o.o. 9001:2015 2018.08.29 2020.11.12 Ważny patrz cert. 2017/74126.3
BPIC RYNEX Sp. z o.o. 9001:2015 2018.08.14 2021.08.13 Ważny Zarządzanie targowiskami i nieruchomościami. 0476/2018
BPIC JSC Consulting Jadwiga Szatkowska 14001:2015 2018.08.11 2020.08.10 Ważny Usługi rachunkowo-księgowe, usługi doradcze i szkoleniowe. 0484/2018
AFNOR VALEO Service Eastern Europe 18001:2007 2018.08.02 2020.04.08 Ważny Sprzedaż i dystrybucja części i akcesoriów samochodowych. 2017/75031.2
AFNOR VALEO Service Eastern Europe 14001:2015 2018.08.02 2020.04.08 Ważny Sprzedaż i dystrybucja części i akcesoriów samochodowych. 2017/75032.2
AFNOR VALEO Service Eastern Europe 9001:2015 2018.08.02 2020.04.08 Ważny Sprzedaż i dystrybucja części i akcesoriów samochodowych. 2017/75033.2
AFNOR GREENPOST SP. Z O.O. 27001:2013 2018.07.31 2021.07.30 Ważny USŁUGA GREENMAIL24 - E-USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI I ARCHIWIZACJI FAKTUR I INNYCH RODZAJÓW DOKUMENTÓW REALIZOWANE W OPARCIU O AUTORSKĄ PLATFORMĘ GREENMAIL24 [..] 2018/80028.1
AFNOR Centrum Dentystyczne Hanna Sarnowska Sp. J. 9001:2015 2018.07.24 2020.05.29 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ, STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ, STOMATOLOGII KOSMETYCZNEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ, PROTETYKI I ORTODONCJI. 2018/79972.1
AFNOR Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 9001:2015 2018.07.16 2020.06.03 Ważny Świadczenie usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i zleconych, zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej, oraz zapewniających wszechstronny rozwój powiatu. 2018/79836.1
AFNOR RPC Bramlage Warszawa Sp. z o.o. 9001:2015 2018.07.16 2021.07.15 Ważny PRZETWÓRSTWO TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH METODAMI WTRYSKU,
ROZDMUCHU, WTRYSKU Z ROZDMUCHEM ORAZ ZDOBIENIE METODAMI NADRUKU, TERMODRUKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OPAKOWAŃ KOSMETYCZNYCH.
2018/78182.2
BPIC Jarmar Sp. z o.o. 9001:2015 2018.06.25 2021.06.24 Ważny Roboty budowlane i instalacyjne, w tym roboty ziemne i rekultywacja terenów zdegradowanych. 0472/2018
BPIC Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowo-Usługowe "OLMEX" Jarosław Olewniczak 18001:2004 2018.06.19 2021.04.06 Ważny Świadczenie usług transportowych i wynajem. Usługi budowlane. 0444a/2018
AFNOR ENTELO SP. Z O.O. 9001:2015 2018.06.19 2021.06.18 Ważny PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MEBLI. 2018/79477.1
BPIC W&P s.c. 18001:2004 2018.06.19 2021.06.18 Ważny Usługi remontowo-budowlane. 0468/2018
BPIC BDIM Sp. z o.o. 18001:2004 2018.06.19 2021.06.18 Ważny Badania dróg i mostów, budownictwo ogólne i inżynieryjne, rekultywacja terenów
zdegradowanych, roboty ziemne i melioracyjne. Usługi napraw, remontów i konserwacji dróg
oraz usługi ogólnobudowlane.
0470/2018
BPIC Blueprint Limited 9001:2015 2018.06.08 2021.05.25 Ważny Proces obsługi zamówień łącznie z fakturowaniem, koordynacja produkcji opakowań i materiałów drukowanych. 0466/2018
BPIC ALTUS WRUTNIAK SPÓŁKA JAWNA 18001:2007 2018.05.23 2021.05.22 Ważny BADANIA NIENISZCZĄCE, ANALIZY TECHNICZNE, ROBOTY IZOLACYJNE ORAZ ANTYKOROZYJNE OBIEKTÓW STALOWYCH I BETONOWYCH WYKONYWANE METODAMI ALPINISTYCZNYMI I KLASYCZNYMI. UTRZYMANIE DRÓG [..] 0464/2018
BPIC ALTUS WRUTNIAK SPÓŁKA JAWNA 14001:2015 2018.05.23 2021.05.22 Ważny BADANIA NIENISZCZĄCE, ANALIZY TECHNICZNE, ROBOTY IZOLACYJNE ORAZ ANTYKOROZYJNE OBIEKTÓW STALOWYCH I BETONOWYCH WYKONYWANE METODAMI ALPINISTYCZNYMI I KLASYCZNYMI. UTRZYMANIE DRÓG [..] 0460/2018
BPIC ALTUS WRUTNIAK SPÓŁKA JAWNA 9001:2015 2018.05.23 2021.05.22 Ważny BADANIA NIENISZCZĄCE, ANALIZY TECHNICZNE, ROBOTY IZOLACYJNE ORAZ ANTYKOROZYJNE OBIEKTÓW STALOWYCH I BETONOWYCH WYKONYWANE METODAMI ALPINISTYCZNYMI I KLASYCZNYMI. UTRZYMANIE DRÓG [..] 0462/2018
AFNOR SMCG SP. Z O.O. 9001:2015 2018.05.14 2021.05.13 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA. 2018/79064.1
AFNOR Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim. 9001:2015 2018.05.08 2020.03.23 Ważny USŁUGI W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. 2018/79031.1
BPIC Jarmar Sp. z o.o. 18001:2004 2018.05.07 2021.05.06 Ważny Roboty budowlane i instalacyjne, w tym roboty ziemne i rekultywacja terenów zdegradowanych. 0442/2018
AFNOR CENTRUM NEUROPSYCHIATRII „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 9001:2015 2018.05.03 2021.04.16 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W RODZAJU AMBULATORYJNA
OPIEKA SPECJALISTYCZNA, REHABILITACJA LECZNICZA,
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ.
2018/79021.1
AFNOR CENTRUM MEDYCZNE REMEDIUM SP. Z O.O. 14001:2015 2018.05.02 2020.12.15 Ważny PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTA, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ, PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ORAZ MEDYCYNA PRACY. 2014/65523.3
AFNOR NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY STOMATOLOGICZNE "DENTUS" 9001:2015 2018.04.24 2020.03.03 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ, PROTETYKI, DIAGNOSTYKI RTG. 2018/78898.1
BPIC NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. 14001:2015 2018.04.17 2021.04.16 Ważny Zbieranie, transport, segregacja i składowanie odpadów komunalnych. Produkcja paliw alternatywnych 0456/2018
BPIC Novago Sp. z o.o. 9001:2015 2018.04.17 2021.04.16 Ważny Zbieranie, transport, segregacja i składowanie odpadów komunalnych. Produkcja paliw alternatywnych. 0452/2018
BPIC NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. 9001:2015 2018.04.17 2021.04.16 Ważny Zbieranie, transport, segregacja i składowanie odpadów komunalnych. Produkcja paliw alternatywnych 0458/2018
BPIC Novago Sp. z o.o. 14001:2015 2018.04.17 2021.04.16 Ważny Zbieranie, transport, segregacja i składowanie odpadów komunalnych. Produkcja paliw alternatywnych. 0454/2018
AFNOR CENTRUM MEDYCZNE REMEDIUM SP. Z O.O. 9001:2015 2018.04.16 2020.12.15 Ważny PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTA, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ, PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ORAZ MEDYCYNA PRACY. 2014/65524.3
AFNOR Knauf Industries Polska Sp. z o.o. 9001:2015 2018.04.11 2021.04.10 Ważny PRODUKCJA CZĘŚCI Z TWORZYW SZTUCZNYCH. 2017/74754.2
AFNOR Knauf Industries Polska Sp. z o.o. IATF 16949:2016 2018.04.11 2021.04.10 Ważny PRODUKCJA CZĘŚCI Z TWORZYW SZTUCZNYCH METODĄ WTRYSKU
ORAZ MONTAŻ KOMPONENTÓW.
74756
AFNOR Knauf Industries Polska Sp. z o.o. 9001:2015 2018.04.07 2021.04.06 Ważny PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KSZTAŁTEK, OPAKOWAŃ OCHRONNYCH ORAZ
MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH DLA BUDOWNICTWA BAZUJĄCYCH NA
PRZETWORZONYM POLISTYRENIE I POLIPROPYLENIE.
2015/66689.2
AFNOR Knauf Industries Polska Sp. z o.o. 14001:2015 2018.04.07 2021.04.06 Ważny PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KSZTAŁTEK, OPAKOWAŃ OCHRONNYCH ORAZ
MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH DLA BUDOWNICTWA BAZUJĄCYCH NA
PRZETWORZONYM POLISTYRENIE I POLIPROPYLENIE.
2015/66688.2
AFNOR NZOZ Centrum Medyczne EV-MED Ewa Skwarek 9001:2015 2018.03.21 2020.02.16 Ważny USŁUGI MEDYCZNE W ZAKRESIE PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. 2018/78600.1
AFNOR P.W. "KAZAMOT-BIS" S.C. GRZEGORZ KAMIŃSKI I S-KA 9001:2015 2018.03.21 2021.03.19 Ważny SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH ORAZ REMONTY SILNIKÓW,
SKRZYŃ BIEGÓW I MOSTÓW SAMOCHODOWYCH.
2018/78603.1
AFNOR Usługi Pielęgniarskie "FAMILIA" Mirosława Kowalczyk 9001:2015 2018.03.09 2020.02.16 Ważny ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ ORAZ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. 2018/78565.1
AFNOR Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MAG-MED" 9001:2015 2018.03.08 2021.02.03 Ważny Usługi medyczne (patrz cert.) 2018/78481.1
AFNOR Knauf Industries Polska Sp. z o.o. 9001:2015 2018.02.26 2021.02.25 Ważny PRODUKCJA KOMPONENTÓW NA BAZIE PRZETWORZONEGO POLIPROPYLENU. 2017/74574.3
AFNOR Knauf Industries Polska Sp. z o.o. IATF 16949:2016 2018.02.26 2021.02.25 Ważny PRODUKCJA KOMPONENTÓW NA BAZIE PRZETWORZONEGO POLIPROPYLENU. 74575; IATF : 0291699
AFNOR DP Plast Sp. z o.o. 9001:2015 2018.02.26 2021.02.25 Ważny PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
W PROCESIE WTRYSKU ORAZ WYKAŃCZANIE
2016/70581.2
AFNOR DP Plast Sp. z o.o. IATF 16949:2016 2018.02.26 2021.02.25 Ważny PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH W PROCESIE WTRYSKU. 70561
BPIC AQUAMAR Mariusz Pawluk 18001:2004 2018.02.16 2021.02.15 Ważny Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych
i inżynieryjnych.
0440/2018
BPIC Elektroinstal Andrzej Smardzewski Spółka Jawna 18001:2004 2018.02.14 2021.02.13 Ważny Usługi i wykonawstwo w branży instalacyjno-elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. 0447/2018
BPIC Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. 9001:2015 2018.02.13 2021.02.12 Ważny Produkcja i sprzedaż wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych i metalu. 0445/2018
BPIC Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. 14001:2015 2018.02.13 2021.02.12 Ważny Produkcja i sprzedaż wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych i metalu. 0443/2018
AFNOR Mpack Poland Sp. z o.o. Sp. K. 9001:2015 2018.02.12 2021.02.11 Ważny Produkcja tub polietylenowych, jednowarstwowych i pięciowarstwowych o możliwych technikach nadruku offset, sitodruk, flexo, hot stamping z dostępnymi na rynku nakrętkami, dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego, farmaceutycznego i chemii gospodarczej. 2018/78295.1
AFNOR Knauf Industries Polska Sp. z o.o. 14001:2015 2018.02.06 2021.02.05 Ważny PRODUKCJA CZĘŚCI Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ MONTAŻ KOMPONENTÓW. 2018/78177.1
BPIC HENDUKOL Sp. z o.o. 9001:2015 2018.02.01 2021.01.31 Ważny Produkcja i transport gazów technicznych i spożywczych. 0441/2018
AFNOR Usługi Pielęgniarskie "Dla Rodziny" s.c. 9001:2015 2018.01.31 2021.01.15 Ważny ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. 2018/78137.1
AFNOR K-DAR Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna "Słoneczny Uśmiech" 9001:2015 2018.01.25 2020.02.15 Ważny Usługi Medyczne w zakresie stomatologii. 2017/74257.2
AFNOR Centrum Opieki Domowej s.c. 9001:2015 2017.12.02 2020.12.01 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ. 2017/77398.1
AFNOR Centrum Medyczne AGAMED Aleksandra Kubicz 9001:2015 2017.11.28 2020.11.11 Ważny SG: PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA, OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA, LOGOPEDIA, ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY. LOK.2 REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA. LOK.3,4 PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA. 2017/77760.1
AFNOR MALPRO Jarosław Rycewicz 9001:2015 2017.11.19 2020.10.06 Ważny USŁUGI W ZAKRESIE MALOWANIA PROSZKOWEGO , PIASKOWANIA I PIASKOWANIE SZKŁEM ELEMENTÓW STALOWYCH , STALI I STALI OCYNKOWANEJ , PRODUKCJI I SPRZEDAŻY WYROBÓW STALOWYCH. 2016/73053.2
AFNOR Zakład Opieki Zdrowotnej PAZARE Sp. z o.o. 9001:2015 2017.11.14 2020.10.30 Ważny ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI LECZNICZEJ,
W TYM FIZJOTERAPII ORAZ REHABILITACJI.
2017/77342.1
BPIC Smartpack Sp. z o.o. 18001:2004 2017.10.31 2020.10.30 Ważny Produkcja opakowań kartonowych. 0438/2017
AFNOR THS TPT VALEO Autosystemy Sp. z o.o. 18001:2007 2017.10.09 2020.10.08 Ważny PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA WYMIENNIKÓW CIEPŁA I SYSTEMÓW CHŁODZENIA SILNIKÓW DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO. 2017/74402.2
AFNOR NZOZ MAG-MED. s.c. 9001:2015 2017.10.04 2020.09.30 Ważny Usługi medyczne w zakresie: długoterminowa, domowa opieka pielęgniarska. 2017/76903.1
AFNOR KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO MIEJSKIE CENTRUM LECZNICZO-DIAGNOSTYCZNE 9001:2015 2017.09.19 2020.08.07 Ważny patrz cert 2017/76696.1
BPIC Lecznice Citomed Sp. z o.o. 15224:2016 2017.08.30 2020.08.29 Ważny Usługi medyczne 0422/2017
BPIC JSC Consulting Jadwiga Szatkowska 18001:2004 2017.08.10 2020.08.10 Ważny Usługi rachunkowo-księgowe, usługi doradcze i szkoleniowe. 0421/2017
AFNOR PWE Technologie Sp. z o.o. 9001:2015 2017.08.02 2020.08.01 Ważny PRODUKCJA POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH NA RURACH I KSZTAŁTKACH STALOWYCH, SPRZEDAŻ SYSTEMÓW ANTYKOROZYJNYCH, SPRZEDAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH. 2017/76331.1
AFNOR RPC Bramlage Warszawa Sp. z o.o. 14001:2015 2017.07.31 2020.07.30 Ważny patrz cert 2017/76578.1
AFNOR 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 9001:2015 2017.06.24 2020.06.23 Ważny patrz cert 2017/75987.1
BPIC Trans Sprzęt Mariusz Owsik 18001:2004 2017.06.14 2020.06.23 Ważny Usługi budowlane specjalistyczne, usługi sprzętowe, usługi transportu specjalistycznego. 0410/2017
BPIC Tran-Sprzęt Bożena Owsik 18001:2004 2017.02.27 2020.02.26 Ważny Usługi budowlane. 0398/2017
AFNOR A.P. INSTRUMENTS SP. Z O.O. SP. K. 9001:2015 2016.12.21 2019.12.21 Ważny DYSTRYBUCJA, SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUG PEŁNEJ OBSŁUGI TECHNICZNO-SERWISOWEJ SPECJALISTYCZNEJ APARATURY POMIAROWEJ NA TERENIE POLSKI. 2016/73627.1
BPIC CK Frost Sp. z o.o. HACCP 2016.11.07 2019.11.06 Ważny Mrożenie warzyw i owoców. 0390/2016


Data aktualizacji: 2019.11.06